martes, 30 de marzo de 2010

-TODO ERA UNA FARSA.TODO ERA,, UNA: FALSA AUTOPSIA ALIENIGENA


! HEY!  THE PIXIES!!!
WE HATE THEM TOOOOO
WE LOVE CACOFONYSSSSSSSSS